Free-DD.com

 

 

 

about

    เราทุ่มเท มุ่งมั่นสร้างบ้านสวย คุณภาพดีเพื่อก่อสร้าง ผลงานคุณภาพ ส่งมอบตรงตามเวลาด้วยราคาที่คุณพอใจ เพื่อรอยยิ้ม และความสุขของทุกท่านตลอดไป

   บริษัท เสริม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงานจากประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี เราทุ่มเท มุ่งมั่น เพื่อก่อสร้างผลงานคุณภาพ เป็นการสนองตอบความต้องการและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเจ้าของบ้านอาคารโรงงานที่ต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือสร้างบ้านบนที่ดินของท่านตามแบบที่คุณพึงพอใจ

    เราพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ ยินดีสร้างรอยยิ้ม และความสุขของทุกท่านตลอดไป ภายใต้หลังคาเรือนที่คุณมอบหมายให้เราสร้างบ้านที่มีคุณภาพดี จากความตั้งใจ รากฐานมั่นคง ตลอดไป

 

 

 

เรามุ่งเน้นส่งเสริมมาตราฐานช่าง
โดยเข้าร่วมโครงการกับเครือซีเมนต์ไทย
 
     

บริษัท เสริม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
home about us portfolio service contact us
รับสร้างบ้าน อาคาร โรงงาน ธุรกิจก่อสร้างครบวงจรที่มีคุณภาพ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มายาวนาน  
โทร. 02-8154372 081-6964673 แฟกซ์ 02-8189451  
e-mail kasorn@sermengineer.com www.sermengineer.com Copyright 2015 © sermengineer All rights reserved